„Spółka Sliv Group sp. z o.o. sp. k. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 roku z wniosku Spółki został złożony do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki.

Wszelkie informacje odnośnie przebiegu postępowania upadłościowego dostępne są w Sądzie, do którego skierowano wniosek pod sygnaturą XIIGU 206/17”